สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

10 ของใช้ใกล้ตัว ที่มักเรียก "ลักษณนามผิด" .

1. กรรไกร ม ล กษณนามเป น "เล ม" แต ม อย หลายคนเลยท เร ยกว าอ นหร อด าม 2. นามบ ตร คนส วนใหญ ม กจะเร ยกส บสนก นระหว างใบก บแผ น และท ถ กก ค อ "แผ น" ค ะ

รับราคา

ตัวอย่างลักษณะนาม - ThaiGoodView

คำศ พท ล กษณะนาม ก กงจ กร กง,วง กงธน ค น

รับราคา

ลักษณนาม คําลักษณนาม ที่หลายคนใช้ผิด - Kapook

เราเรียนภาษาไทยกันมาตั้งแต่จำความได้ แต่จนบัดนี้ก็ยังมีอยู่หลายจุดที่เรายังคงใช้ผิดกันอยู่เสมอ อย่างในเรื่องของ "ลักษณนาม" .

รับราคา

เค้าใช้สัญลักษณ์มืออะไร??? บนเรือคลองแสนแสบ - Pantip

เคยส งเกตไหมค ะว า เวลาข นเร อคลองแสนแสบ แล วเวลาม คนมาเก บต ง ...

รับราคา

ความเป็นผู้นำของคน ลักษณ์ 2 (ผู้ให้) - อัญชลี .

ล กษณ 2 อย ในศ นย ใจ พล งใจของคนล กษณ 2 แตกต างจากคนล กษณ 3 (ซ งใช พล งใจผล กด นงาน เพ อไปส เป าหมาย) แต พล งใจของคนล กษณ 2 จะผล กด นให ต วเองเป นคนท ม ภาพล กษณ ท ...

รับราคา

ลักษณนาม - ครู ลิลลี่

ค รองเท า ถ งเท า แจก น เช งเท ยน ช อน ส อม เขาส ตว โหล ด นสอ สม ด ไม หน บผ า ของใช ก ล ผ าลาย ผ าพ น ผ าขาวม า ผ าโสร ง (ผ าห อหน งท รวมก น ๒๐ ผ น)

รับราคา

เอกลักษณ์ของเรา « K2 Allied Component.Ltd

เอกล กษณ ของเรา::: Our Uniqueness ::: เอกล กษณ ท 1. รองร บเน ตเว ร คระหว างประเทศของล กค าอย างเต มท ในป จจ บ น ล กค าได ยกระด บเป นบร ษ ทระด บโลก พวกเราเองก ไม สามารถจะ ...

รับราคา

5 เฉลย ลักษณนามแอน หน้า ๒๑๒ - ครู ลิลลี่

Microsoft Word - 5 เฉลย ล กษณนามแอน หน า ๒๑๒ Author Administrator Created Date 9/14/2012 5:29:26 PM ...

รับราคา

9.สัญญลักษณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ - Chaopriya

เกล ยวไฟฟ า (เกล ยว-เอด ส น) E เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของเกลียว ( Æ - นอก ) เป็น มม .

รับราคา

ลักษณนาม ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย - ครูแป๊ว กัลยาณี .

ล กษณนาม ล กษณะเฉพาะของภาษาไทย ภาษาไทยม ล กษณะเฉพาะประการหน งค อม การใช ล กษณนาม ซ งจะนอกจากจะต องเล อกใช ให ถ กต องและเหมาะสมก บนามน น ๆ แล ว ย งต อง ...

รับราคา